HISTORIA
2015
Zaczynając w hali produkcyjnej wsi. Turiysk oleju nawodnienia
2014
Wprowadzenie do eksploatacji elewatora w Charukiv z kompleksem na wysuszanie ziarna
2012
Elewator z zespołem suszenia ziarna w osiedlu typu miejskiego Łokacze
2011
Wytwórnia przeróbki roślin oleistych w osiedlu typu miejskiego Turijsk
2008
Uruchomienie receptoru przedsiębiorstwa miejscowości w Turiysk
2002
Łokaczyńska wytwórnia mieszanek paszowych
2017
Sp. z o.o. «Agrotechnika» dzisiaj

Obecnie Sp. z o.o. «Agrotechnika» - to pomyślna spółka, która dynamicznie się rozwija i doskonali się, ciągle zwiększa własne zdolności produkcyjne, rozszerza asortyment swoich towarów.

Systemowość i konsekwencja w prowadzeniu biznesu oraz naśladowanie podstawowych tendencji światowego rynku daje możliwość przedsiębiorstwu utrzymywać status niezawodnego i stabilnego partnera. Efektywność menagementu, przodujące technologie, profesjonalny kolektyw, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i finansowych – właśnie to pozwala nam pokazywać wysokie wyniki i szybko posuwać się naprzód.

2013
Wprowadzenie do eksploatacji elewatora Marianovka z kompleksem suszenia ziarna
2012
Oddział przeróbki soi pełnotłuszczowej i ekstrudowanej w osiedlu typu miejskiego Turijsk
2010
Turijska wytwórnia mieszanek paszowych
2007
Uruchomienie kompleksu suszące się Łokacze