NASZE PRZEWAGI

  • wytwórnie wyposażone w nowoczesne linie europejskie;
  • linie produkcji są automatyzowane;
  • jakość surowca i gotówej  produkcji  kontroluje się na wszystkich etapach produkcji własnym akredytowanym laboratorium. Na przedsiębiorstwie jest wprowadzony zintegrowany system jakości w zgodności do standardów  ISO 9001:2008, ISO 22000:2005;
  • stale przeprowadza się wdrożenie nowych składników, a także opracowują się przepisy, które pozwalają polepszać jakość gotówej produkcji;
  • system produkcji jest dojść giętki,  pozwala wytwarzać produkcję po jakimkolwiek recepturom zleceniodawcy;
  • obecność  kontraktów z dostawcami  istotnie odbija się na formułowaniu  cen dla realizacji na wewnętrznym rynku Ukrainy;
  • warunki współpracy z klientami formują się na podstawie indywidualnego podejścia z uwzględnieniem objętości i warunków dostaw;
  • dla stałych klientów stosuje się giętka cenowa polityka;
  • w trakcie produkcji wykorzystuje się własny surowiec (olej, soja, makuch).

Partnerzy