Rozpoczęła montaż nowej linii do produkcji premiksów

Rozpoczęła montaż nowej linii do produkcji premiksów

Sp. z o. o. ” Agrotechnika” na bazie Турийского комбикормового fabryki rozpoczęła montaż nowej linii do produkcji premiksów o mocy 112 tys. ton rocznie.

Linia opiera się na sprzęcie wiodących producentów i spełnia europejskie standardy jakości. Uruchomienie nowej linii daje możliwość wykluczenia czynnika ludzkiego z procesu technologicznego produkcji.

Te dwa czynniki z pewnością zapewnią najwyższą jakość produktów. Uruchomienie linii do produkcji daje możliwość zaspokojenia potrzeb w премиксе i блендах dla własnej produkcji, a także zapewni możliwość realizacji produktów potencjalnym klientom.