Gotowa pasza dla kurcząt brojlerów

Kurczaki brojlery to potężna biologiczna maszyna do produkcji mięsa, która działa dobrze tylko wtedy, gdy dostarczane są wszystkie potrzebne im składniki odżywcze.

Wykonane z surowców pochodzenia roślinnego!

Kurczaki brojlery

Kurczaki brojlery to potężna biologiczna maszyna do produkcji mięsa, która działa dobrze tylko wtedy, gdy dostarczane są wszystkie potrzebne im składniki odżywcze. Prawidłowo zbilansowana pasza dla brojlerów to nie tylko wysoka zawartość białka i energii, ale optymalna zawartość wszystkich witamin, aminokwasów, makro- i mikroelementów. Tylko przestrzeganie tej zasady pozwala na podniesienie zdrowego, dobrze odżywionego ptaka o wysokim wskaźniku przyrostu żywej wagi.

Gotowa karma dla kurcząt brojlerów firmy Agrotekhnika LLC jest zbilansowana w taki sposób, że poziom energii pozwala na dobranie optymalnej proporcji białka. Pozwala to w pewnym stopniu wykorzystać cały potencjał genetyczny ptaka. Podstawą zdrowia brojlerów przez całe życie jest nie tylko zawartość witamin i składników mineralnych w paszy, ale także dbałość o prawidłowy rozwój mikroflory przewodu pokarmowego.

Stosowanie w diecie zakwaszaczy w postaci kwasów organicznych pozwala organizmowi brojlera na prawidłowy rozwój i przyswajanie z paszy wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Ważnym aspektem zdrowia brojlerów jest zapobieganie kokcydiozie, chorobie, która może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych podczas chowu. Dlatego producenci pasz muszą dodawać do swoich produktów kokcydiostatyki – leki weterynaryjne do zwalczania i zapobiegania tej chorobie.

Pasze i koncentraty dla kurcząt brojlerów TM „Agrokorm” prezentowane są w dwóch liniach produktowych – „Optimum-farmer” i „Optimum”. Produkty z linii „Optimum-Farmer” służą do hodowli brojlerów w fermach przemysłowych, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiej dynamiki wzrostu i aktywności ekonomicznej fermy. Produkty z linii Optimum są przeznaczone do użytku w małych gospodarstwach i sektorze prywatnym.

Przekazując informacje będziemy posługiwać się terminami:
Konwersja – ilość spożywanej paszy w celu uzyskania 1 kg żywej wagi.
Żywa waga to waga żywego ptaka lub zwierzęcia.

Курятина оптом Україна

Linia "Optimum Farmer"

Produkty z linii „Optimum-Farmer” służą do hodowli brojlerów w fermach przemysłowych, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiej dynamiki wzrostu i aktywności ekonomicznej fermy.

Gotowa pasza dla brojlerów Starter "Optimum-farmer"

– służy do karmienia kurcząt brojlerów w wieku od 1 do 20 dnia życia. Produkowany jest w postaci drobnych ziaren. Charakteryzuje się obecnością składników izoproteinowych (śruta sojowa, śruta sojowa, soja ekstrudowana, śruta słonecznikowa, pszenica, kukurydza), grup enzymów i witamin, co pozwala na maksymalne przyswajanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Gotowa pasza dla hodowców brojlerów „Optimum Farmer”

– służy do karmienia kurcząt brojlerów w wieku od 21 do 40 dni. Produkowany w postaci okruchów. Głównym celem tego pokarmu jest zapewnienie maksymalnego wzrostu szkieletu i tworzenia tkanki mięśniowej. Pokarm dla hodowców pomaga wzmocnić stawy i kości oraz pomaga w tworzeniu odporności.

Gotowa pasza dla brojlerów „Optimum Farmer”

– służy do karmienia kurcząt brojlerów od 41 dnia życia do uboju. Produkowany jest w postaci granulatu. Charakteryzuje się dużą zawartością składników zbożowych (pszenica, kukurydza), które pomagają zwiększyć żywą masę brojlerów, poprawiają jakość mięsa. Zapewnij nadającą się do sprzedaży tuszę brojlerów. Ten rodzaj paszy nie zawiera kokcydiostatyków, dzięki czemu przyczynia się do ich całkowitej eliminacji z organizmu ptaka.

Ważny!

Wysokie wyniki można osiągnąć tylko wtedy, gdy brojlery są hodowane w profesjonalnym inkubatorze z zachowaniem wszelkich standardów technologicznych podczas inkubacji. Ferma, w której rośnie drób, musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz należy zastosować wszelkie środki sanitarno-higieniczne. Hodowla kurcząt brojlerów powinna być prowadzona pod nadzorem lekarza weterynarii i odbywać się zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta tej krzyżówki drobiu.

Kurczęta brojlery powinny mieć swobodny dostęp do wody i paszy. Przejście z jednego rodzaju paszy na inny następuje w ciągu 4 dni, dodając codziennie 25/50/75% nowej paszy zamiast innej. LLC „Agrotekhnika” przestrzega schematu rotacji kokcydiostatyki. Dla klientów hurtowych jesteśmy gotowi zapewnić schemat rotacji na te leki zatwierdzony z klientem.

WSKAŹNIKI WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODŻYWCZEJ PAS GOTOWYCH DLA KURCZAKÓW LINII OPTIMUM-FARMER

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTÓW DLA KURCZAKÓW LINII OPTIMUM-FARMER

"Optymalna" linia

Produkty z linii Optimum są przeznaczone do użytku w małych gospodarstwach i sektorze prywatnym.

Gotowy do paszy Starter dla brojlerów „Optimum”

– służy do karmienia kurcząt brojlerów od 1 do 21 dnia życia. Produkowany jest w postaci drobnych ziaren. Charakteryzuje się optymalną zawartością białka i tłuszczu. Zawiera wszystkie niezbędne witaminy, makro- i mikroelementy, które zapewniają kurczakom mocny start. Karma przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów organizmu, wzmacnia odporność na stres u drobiu oraz wspomaga rozwój odporności.

Pasza jest gotowa Hodowca brojlerów „Optimum”

– służy do karmienia kurcząt brojlerów w wieku od 22 do 40 dni. Produkowany w postaci okruchów. Charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną, zapewnia maksymalny wzrost kośćca oraz buduje tkankę mięśniową. Pokarm dla hodowców pomaga wzmocnić stawy i kości, uformować upierzenie i rozwinąć odporność. W tym okresie tuczu w ciele ptaka następuje intensywny wzrost, dlatego bardzo ważne jest monitorowanie jego diety i zawartości.

Pasza jest gotowa Tucznik brojlerów „Optimum”

– służy do tuczu dorosłych kurcząt brojlerów od 41 dnia życia do uboju. Produkowany jest w postaci granulatu. Charakteryzuje się wysoką zawartością składników zbożowych (pszenica, kukurydza), które pomagają zwiększyć żywą masę brojlerów oraz poprawiają smak mięsa. Zapewnia nadającą się do sprzedaży tuszę brojlerów, dzięki naturalnym substancjom barwnikowym – karotenoidom zawartym w kukurydzy. Nie zawiera kokcydiostatyków.

WSKAŹNIKI WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODŻYWCZEJ PAS GOTOWYCH DLA KURCZAKÓW Z LINII OPTIMUM

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTÓW DLA BROJLERÓW KURCZAKÓW Z LINII OPTYMALNEJ

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE EFEKTYWNOŚCI KARMIENIA BROILERÓW KURCZAKÓW OPTYMALNYM PASZEM LINIOWYM