Usługi wind

Pojemność windy przedsiębiorstwa pozwala na przechowywanie około 75 000 ton zboża i nasion oleistych.

Zdolność produkcyjna

           2 800

suszenie, tony zboża dziennie

           2 800

czyszczenie, ton zboża dziennie

            6 000

przesyłka transportem kolejowym, tony dziennie

         100 000

przechowywanie zboża i nasion oleistych, tony

W skład obiektu elewatorów zbożowych Agrotechnika wchodzą 3 kompleksy elewatorów o łącznej pojemności jednoczesnego składowania wynoszącej Ponad 100 000 ton zboża, które pokrywa zapotrzebowanie producentów rolnych w obwodach wołyńskim, lwowskim i rówieńskim.

 

Nowoczesne kompleksy suszarniczo-czyszczące pozwalają nam na wysuszenie od 1500 do 2800 ton ziarna na dobę w zależności od produktu.

 

Wszystkie windy spełniają współczesne standardy i wymagania, są połączeniem nowoczesnej technologii, profesjonalizmu specjalistów i zgranego zespołu.

 

W szczególności, elewator zbożowy we wsi Charukiw, obwód Łucki, realizuje trasę przewozu zboża wagonami kolejowymi.

 

Przedsiębiorstwo jest na bieżąco, doskonali i automatyzuje wszystkie procesy produkcyjne. W celu ułatwienia kontroli i efektywności informacji w elewatorach wprowadzono system szybkiego informowania właścicieli ziarna o ilościowych i jakościowych wskaźnikach każdego pojazdu, a także o czasie oczekiwania w kolejce.

 

Jakość usług dla Ciebie jest naszym priorytetem!

 

Kontakty

ROLNICTWO WINDOWS