USŁUGI TRANSPORTOWE

Sp. z o.o. «Agrotechnika» zorientowana na wykorzystanie własnego transportu samochodowego i systemu logistycznego dla realizacji wszystkich rodzajów przewozów samochodowych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Ponadto gospodarstwo samochodowe Sp. z o.o. «Agrotechnika» udziela usług transportowych dla producentów rolnych i spółek agrarnych.

Park samochodów ciężarowych spółki zawiera:

- 6 pojazdów do przewozu mieszanek paszowych dla szybkiego przewozu od 16 — 24 ton wyrobów i surowca;

- ​14 pojazdów do przewozu ziarna o zdolności załadunkowej 25 – 35 ton dla przewozu roślin oleistych i kultur zbożowych oraz paczkowanych mieszanek paszowych i surowca na paletach;

- 1 furgon ciężarowy o zdolności załadunkowej 3 ton;

- 1 cysterna o zdolności załadunkowej 24 ton dla przewozu oleju.

 

W ciągu 2019 roku przez oddział przewozowy spółki zrealizowano:

  • pojazdami do przewozu ziarna - 12 500 ton wyrobów;
  • ​pojazdami do przewozu mieszanek paszowych - 64 500 ton.

Sp. z o.o. «Agrotechnika» zainteresowana nawiązaniem stałej współpracy ze spółkami transportowymi i transportowo-ekspedycyjnymi, które zapewniają dostawę ładunków w każde miejsce na terenie Ukrainy i za granicę, ponieważ bardzo często spółka odczuwa potrzeby w wykorzystaniu dodatkowych pojazdów dla przewozów towarowych w wyżej wymienionych kierunkach.

Partnerzy