Laboratorium produkcyjno-technologiczne „Agrotechnika” Sp z.o.o. otrzymało certyfikat zgodności!

Laboratorium produkcyjno-technologiczne „Agrotechnika” Sp z.o.o. otrzymało certyfikat zgodności!

W marcu 2021 r. specjaliści Przedsiębiorstwa Państwowego „Wolynstandardmetrologia” przeprowadzili ocenę stanu systemu pomiarowo-kontrolnego w laboratorium produkcyjno-technologicznym „Agrotechnika” Sp z.o.o.

W szczególności specjaliści SE „Volynstandardmetrologiya” ocenili pomiary i badania w celu określenia jakości koncentratów, pasz i surowców do ich produkcji zgodnie z wymaganiami DSTU ISO 10012 „Systemy kontroli pomiarów. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i sprzętu pomiarowego”.

Zgodnie z wynikami oceny Agrotechnika Sp. z oo otrzymała certyfikat zgodności.

Dzięki temu masz pewność, że jakość surowców, z których powstaje pasza oraz jakość gotowej paszy są testowane w laboratorium produkcyjno – technologicznym naszej firmy na najwyższym poziomie!