Nagrywać zbiór

Nagrywać zbiór

Ukraińscy rolnicy zebrali już zboże i rośliny strączkowe z 10,3 mln ha.
Łącznie wymłócono już 45 milionów ton zboża, uzyskując plony 43,8 kwintali z hektara.

Zamiast tego rozpoczęły się późne zbiory zbóż, a wyniki prawdopodobnie nie będą gorsze niż wyniki rolników naszego kraju w ostatnich latach.
✅ Rolnicy na Wołyniu i 12 innych regionach zaczęli zbierać słoneczniki.

Zbiory zebrano na 344 tys. ha (na Ukrainie 5% powierzchni) z plonem 20,8 kwintali z hektara.

✅ W obwodach wołyńskim, zaporoskim, kijowskim, połtawskim, rówieńskim, sumskim i charkowskim rolnicy rozpoczęli zbiór soi (2% powierzchni na Ukrainie).