Wymieniono regiony-liderów pod względem zasiewów soi

Wymieniono regiony-liderów pod względem zasiewów soi

W maju producenci rolni na Ukrainie obsiali 1,63 mln ha soi (89% prognozy). Pisze o tym Kurkul.com.
Więcej informacji o postępie zasiewów na Ukrainie znajduje się na mapie „Siew online 2022/23”.
W ciągu tygodnia obsiano 374,6 tys. ha. Największy obszar znajduje się w obwodzie chmielnickim — 79,7 tys. ha.
Najwięcej soi wysiano na:
• obwód kijowski — 188,7 tys. ha;
• obwód żytomierski — 169,1 tys. ha;
• Chmielnicki — 166,4 tys. ha;
• obwód połtawski — 150 tys. ha.
Według stanu na dzień sprawozdawczy pod słoneczniki obsiano 4,61 mln ha, czyli 82% prognozy.
Najwięcej roślin oleistych zasiali rolnicy:
• Obwód kirowohradzki — 576 tys. ha;
• obwód dniepro — 468,9 tys. ha;
• obwód połtawski — 435 tys. ha.
Również producenci buraków cukrowych przekroczyli plan zasiewów — 240,9 tys. ha (109% prognozy).