Rolnicy z 12 obwodów rozpoczęli zbiory kukurydzy, najwyższy plon w obwodzie sumskim — 8,8 t/ha

Rolnicy z 12 obwodów rozpoczęli zbiory kukurydzy, najwyższy plon w obwodzie sumskim — 8,8 t/ha

✅W drugiej połowie września rolnicy zmłócili 29,8 mln ton zbóż i roślin strączkowych nowej uprawy. To zostało napisane przez Kurkul.com w odniesieniu do mapy „Harvest Online 2023”.
🚜Zbiory zbóż i roślin strączkowych przeprowadzono na 68% powierzchni. Średni plon na Ukrainie wynosi 4,36 t/ha. Największy plon zebrali rolnicy z Odessy — 3,3 mln ton, najwyższy plon wśród rolników Chmielnickiego — 6,28 t/ha.

✅Producenci rolni w Winnicy, Dnieprze, Kirowogradzie i Chmielnickim zmłócili ponad 2 miliony ton zbóż.
W szczególności młócone są:
🌾 pszenica — 22,189 mln ton z powierzchni 4,68 mln ha (101% zgodnie z prognozą), średni plon — 4,73 ton/ha;
🌾 jęczmień — 5,86 mln ton z powierzchni 1,5 mln ha (101%), plon — 3,9 ton/ha;
🌿 groszek – 396,8 tys. ton z powierzchni 154,4 tys. ha (103%), plon – 2,57 ton/ha;
🌿 gryka — 138,2 tys. ton z powierzchni 96,9 tys. ha (69%), plon — 1,43 ton/ha;
🌿 proso — 125,3 tys. ton z powierzchni 58,6 tys. ha (70%), plon — 2,14 ton/ha;
🌾 kukurydza — 182,5 tys. ton z powierzchni 40,6 tys. ha, plon — 4,49 ton/ha.

Zbiór kukurydzy prowadzą rolnicy z 12 regionów. Największy nowy plon wymłócono w obwodzie dnieprskim – 42,47 tys. ton. Najwyższy plon kukurydzy wśród producentów rolnych:
• Sumszczyna — 8,8 t/ha;
• obwód żytomierski — 7,3 t/ha;
• Winnica — 7,23 t/ha.

Rolnicy zebrali 7,64 mln ton roślin oleistych, z czego:
🌿 rzepak — 4 mln ton z powierzchni 1,39 mln ha (98%), średni plon — 2,87 ton/ha;
🌻 słonecznik — 2,37 mln ton z powierzchni 1,08 mln ha (22%), przy plonie 2,18 ton/ha;
🌿 soja — 1,27 mln ton z 503,6 tys. ha (28%), plon — 2,52 ton/ha.