Na polach pozostało 10% kukurydzy na Ukrainie: lista regionów

Na polach pozostało 10% kukurydzy na Ukrainie: lista regionów

📌Według najnowszych danych Ministerstwa Polityki Rolnej, według stanu na połowę stycznia, na polach niemłóconych pozostawało 10% upraw kukurydzy.
✅Największy procent niezebranej kukurydzy pozostał na polach:
Obwód chersoński — 45%
Obwód charkowski — 38%
Sumyszczyna — 32%
Nie zakończyli także zbierania plonów w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim i połtawskim.
🌾Średni plon kukurydzy na Ukrainie w 2023 roku to 7,7 t/ha.
🌾 Rolnicy z Chmielnickiego uzyskali najwyższy średni plon wynoszący 10,4 t/ha.
Najniższa wartość wynosi 2,8 t/ha w obwodzie chersońskim.
✅Ukraina dotarła do finału roku z plonami zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych na poziomie 78,3