W WOŁYNIU PLANUJE SIĘ POSADZIĆ WIĘCEJ ZIEMNIAKÓW I WARZYW

W WOŁYNIU PLANUJE SIĘ POSADZIĆ WIĘCEJ ZIEMNIAKÓW I WARZYW

Obwód wołyński rozpoczął już wiosenną kampanię siewną, ponieważ niektóre gospodarstwa odnotowują spadek wilgotności gleby.

Należy zauważyć, że prawie 5 tys. hektarów zostało już obsianych zbożami jarymi i roślinami strączkowymi, takimi jak pszenica, pszenżyto, jęczmień i owies.

Plan na ten rok zakłada zasianie około 350 tys. hektarów zbóż jarych. Z tego 140 tys. ha zostanie przeznaczone na zboża jare i rośliny strączkowe, 154 tys. ha na uprawy przemysłowe, a 59 tys. ha na rośliny pastewne.

Oczekuje się również, że powierzchnia upraw ziemniaków i warzyw wzrośnie o 5 tys. hektarów w porównaniu do ubiegłego roku i wyniesie 103 tys. hektarów.