20 kwietnia to Dzień Uznania dla Wolontariuszy

20 kwietnia to Dzień Uznania dla Wolontariuszy

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wolontariuszom, którzy każdego dnia przybliżają nas do zwycięstwa
Niech wytrwałość i szczęście zawsze towarzyszą Wam w Waszej szlachetnej sprawie!
Dziękujemy i działamy dalej.
Wszystko będzie Ukrainą