ZASIEWY ZBÓŻ I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH ZBLIŻAJĄ SIĘ DO RÓWNIKA

ZASIEWY ZBÓŻ I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH ZBLIŻAJĄ SIĘ DO RÓWNIKA

Do 26 kwietnia na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę zasiano 2,54 mln hektarów zbóż i roślin strączkowych, co stanowi 45,5% prognozy. 🌾🌾🌾
Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Rolnej.

Zasiano w szczególności zboża i rośliny strączkowe:
Kukurydza – 1 189 tys. ha;
Jęczmień – 761,5 tys. ha;
Pszenica – 223,3 tys. ha;
Groch – 159,2 tys. ha;
Owies – 146,6 tys. ha.

W ciągu ostatniego tygodnia rolnicy zasiali 492,9 tys. ha zbóż i roślin strączkowych.

Według stanu na dzień sprawozdawczy łączna powierzchnia upraw słonecznika wynosiła 1,99 mln ha, a soi – 208,6 tys. ha.