Zwiększamy wielkość produkcji koncentratów

Zwiększamy wielkość produkcji koncentratów

Bez względu na niestabilne warunki ekonomiczne w kraju i trudnym czasie, w ogóle, my, zespół Sp. z o. o. „Agrotechnika”, nadal sprawnie pracować, aby w pełni zaspokoić potrzeby gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Biorąc pod uwagę to, że moce produkcyjne są reprezentowane przez dwóch kormowy fabryki (Turiysk, Lokaczi) i wyposażone w europejskim sprzętem, możemy produkować 150 tys. ton gotowoy produktów rocznie.

W 2015 roku w ciągu pierwszego półrocza zostało wyprodukowane i wprowadzone około 40 tys. ton paszy dla zwierząt gospodarskich i drobiu. Wskaźnik ten udało się zachować do dziś. Najbardziej pasz w zeszłym roku wyprodukowano dla kurcząt brojlerów, w tym roku liczby podobnych. Stosunkowo koncentratów: w styczniu-czerwcu 2016 roku ich produkcja wzrosła 1,3 razy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2015.