Nagradzanie od The Ukrainian Farmer „Zwiększenie eksportu”, 2016

Nagradzanie od The Ukrainian Farmer „Zwiększenie eksportu”, 2016

Za każdym razem w swoich publikacjach piszemy, że kadry decydują o wszystkim. To prawda, do tego, aby wydajnie pracować i rozwijać duże przedsiębiorstwa potrzebują zespół ludzi z dużej litery, która dobrze i sprawnie działa według starannie przemyślanej strategii.

My, w latach wieloletniej działalności na rynku rolniczym, otrzymaliśmy wiele nagród, wyróżnień i pochwał. Nie każda firma może sobie wyobrazić taką ilość. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o jednej z ostatnich nagród, bo nagroda uzyskana w The Ukrainian Farmer „Zwiększenie eksportu” jest zasługą dużej ilości ludzi.

Ten rolniczy magazyn nazwał 100 najlepszych gospodarstw rolnych Ukrainy w różnych kategoriach w zakresie agrornemu. Aby wziąć udział trzeba było przejść szereg etapów przygotowawczych, dostarczenie informacji o strukturze firmy, dostępne mocy, powierzchni użytków rolnych i więcej. Następnie odbyło się wywiad dziennikarza dziennika z wyższych szczebli zarządzania. W trakcie rozmowy będziemy dzielili się nie tylko swoimi osiągnięciami i doświadczeniami, ale i planów na przyszłość.

Samo wręczenie nagród odbyło się w filharmonii Narodowej Ukrainy w Kijowie. Nagrody wręczał Małgorzata Wróbli, inicjator i organizator projektu „Agrarna Elita Ukrainy”, dyrektor domu wydawniczego „AGW Media”. Gratulacyjny koncert odbył się przy udziale światowej sławy wokalna formacja „Man Sound”, śpiewacy Andrzej Bondarczuk i Illaria, a także baletu „Gwiazdozbiór Аniko”.

Podczas uroczystej części goście mogli wymieniać się doświadczeniami, opiniami i omówienia współpracy. Uroczyste wręczenie nagród przeplatają się z przyjaznym ciepłym przyjęciem, podczas którego goście mogli wymiany poglądów i omówienia współpracy.

Jesteśmy dumni z zespołem АIG „Pan Кurczak”, jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tej drużyny.