E-aplikacja i telegramy: Agrotechnika Sp. z oo jako pierwsza na Ukrainie zautomatyzowała gospodarkę dźwigową!

E-aplikacja i telegramy: Agrotechnika Sp. z oo jako pierwsza na Ukrainie zautomatyzowała gospodarkę dźwigową!

Agrotechnika Sp. z oo planuje w najbliższym czasie uruchomienie programu Elektroniczna Winda. Obejmie również stworzenie kanału telegramu, dzięki któremu będzie można śledzić kolejkę od maszyn do windy.

Projekt nosi tytuł „Zintegrowana automatyzacja zarządzania transportem w windzie stacji Nesvich. Ta automatyzacja procesów ułatwi pracę naszym klientom, którzy przynoszą zboże do przechowywania, suszenia, czyszczenia.

Celem programu „Elektroniczna winda” jest rejestracja przybycia pojazdów na teren przedsiębiorstwa, masy produktu (brutto / netto), czasu pobierania próbek laboratoryjnych i ich wyników, wskaźników jakości ziarna. Wszystkie te informacje zostaną przesłane do aplikacji elektronicznej. Ten ostatni będzie dostępny na smartfonie każdego klienta Agrotechniki Sp. z oo. Aplikacja wyświetli również kolejkę od maszyn do elewatora, przybliżony czas przybycia do elewatora w celu rozładunku ziarna.

Dzięki tej elektronicznej aplikacji klienci będą informowani o ostatecznej wadze zbóż składowanych w elewatorze. A za pomocą programu będzie automatyczne sterowanie szlabanów, sygnalizacji świetlnej, detektorów i innych funkcji dla wygody klienta i szybkiego świadczenia usług przez windę.

Pierwszy krok w kierunku wdrożenia programu został już zrobiony: zainstalowano elektroniczną tablicę wyników. Kolejnym krokiem jest utworzenie e-aplikacji i kanału telegramu.

To udane doświadczenie we wdrażaniu automatyzacji zarządzania windami będzie pierwszym na Ukrainie!