Transport kolejowy jest głównym i niezastąpionym środkiem transportu zboża.

Transport kolejowy jest głównym i niezastąpionym środkiem transportu zboża.

Obecnie na Ukrainie istnieją trzy metody transportu zboża: kolejowa, wodna i drogowa. Ich wybór zależy od odległości i punktu końcowego transportu. Niemniej jednak, wiodącą pozycję nadal zajmuje transport kolejowy.

Transport kolejowy zbóż umożliwia optymalizację procesu logistycznego i minimalizację kosztów przemieszczania ładunków.

Usługi spedycji kolejowej firmy Agrotechnika pozwalają zaoszczędzić czas i powierzyć cały proces logistyczny specjalistom.

Zadzwoń na
+38 067 333 73 14