Rolnicy z Wołynia rozpoczęli wiosenne prace polowe

Rolnicy z Wołynia rozpoczęli wiosenne prace polowe

Rolnicy Wołynia rozpoczęli wiosenne prace polowe.
Zbiory ozime na Wołyniu są w dobrym i zadowalającym stanie, trwają przygotowania do upraw jarych.
Zostało to zgłoszone na stronie internetowej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej w odniesieniu do danych Departamentu Rozwoju Rolnictwa Obwodowej Administracji Państwowej.

Rolnicy z regionu zasiali 228 tys. ha ozimin na żniwa 2022 roku. W tym – ponad 170 tys. ha zbóż ozimych na ziarno i prawie 50 tys. ha rzepaku ozimego.
„Wszystkie uprawy roślin ozimych są w dobrym i zadowalającym stanie. Rolnicy aktywnie pracują nad ich wyżywieniem. Do 10 marca nawożono już ponad 45 000 hektarów ozimych zbóż, w szczególności pierwsze nawożenie rzepaku zostało prawie zakończone ”- powiedział departament rozwoju rolno-przemysłowego regionalnej administracji państwowej.
Trwają przygotowania do siewu roślin jarych. Pierwszeństwo mają pszenica, kukurydza, jęczmień i gryka.