Pomimo wojny żniwa 2022 na Ukrainie trwają!

Pomimo wojny żniwa 2022 na Ukrainie trwają!

W warunkach rosyjskiej agresji militarnej rolnicy ukraińscy nadal niestrudzenie pracują na swojej ojczystej ziemi, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju i świata!

W ten sposób, według Ministerstwa Polityki Agrarnej, z końcem lipca 2022 r. obwody wołyński, winnicki, doniecki, kijowski i mikołajowski zakończyły młócenie grochu. Zbiory jęczmienia ozimego zakończyli także rolnicy z Winnicy i Zakarpacia.

W okresie żniw na powierzchni 3,5 mln ha (29%) zebrano zboża i rośliny strączkowe oraz wymłócono 11,8 mln ton nowego ziarna zbóż, w tym:
• wymłócono 2,3 miliona hektarów pszenicy, wymłócono 8 milionów ton;
• wymłócono 1 mln 73 tys. ha jęczmienia, wymłócono 3,5 mln ton;
• Wymłócono 96,5 tys. ha grochu, wymłócono 193 tys. ton.

Ponadto na powierzchni 702 tys. ha (61%) zebrano rzepak ozimy i wymłócono 1,8 mln ton nasion.
Gospodarstwa rolne w Odessie, Dniepropietrowsku, Mikołajowie, Winnicy i Kirowohradzie wymłóciły ponad 1 mln ton zboża w każdym regionie.

Nadal pracujemy dla Zwycięstwa!