Wołyń kończy żniwa wczesnych zbóż i siew rzepaku ozimego

Wołyń kończy żniwa wczesnych zbóż i siew rzepaku ozimego

Na Wołyniu obsiano rzepakiem około 40 000 hektarów, co stanowi 80% planowanej powierzchni zasiewów💪.
Równolegle z siewami w regionie kończą się zbiory 🚜wczesnych zbóż 🌾 i roślin strączkowych🌿.
✅Pszenicę młócono na obszarze 144 000 hektarów, co stanowi 98% całkowitej powierzchni zasiewów. W sumie wymłócono 644 tys. ton, uzyskując średni plon 4,47 t/ha. Ponadto:
🌾 Jęczmień zebrano z obszaru 27,6 tys. ha, wymłócono 117 tys. ton (średni plon 4,24 ton/ha).
🌾 Żyto zebrano z obszaru 14,5 tys. ha, wymłócono 48 tys. ton (średni plon 3,3 tony/ha).
🌾 Owies zebrano z obszaru 37,5 tys. ha, wymłócono 112 tys. ton (średni plon 3 tony/ha).
📌W regionie zakończono także zbiory grochu🌿: z powierzchni 1,8 tys. hektarów wymłócono 7,6 tys. ton.