Na Ukrainie rozpoczęły się zbiory soi

Na Ukrainie rozpoczęły się zbiory soi

📌Na początku września ukraińscy producenci rolni zmłócili 🚜 29,18 mln ton nowego zboża. Pisze o tym Kurkul.com.
📌Dowiedz się więcej o zbiorach na Ukrainie z mapy „Harvest Online 2023”.
✅Zbiory wczesnych zbóż i roślin strączkowych przeprowadzono na obszarze 6,64 mln ha (61% prognozy) z plonem na poziomie 4,39 t/ha.
Jeśli chodzi o kultury, młócone są:
🌾 pszenica — 22,14 mln ton z obszaru 4,68 mln ha (101% zgodnie z prognozą), średni plon — 4,72 ton/ha;
🌾 jęczmień — 5,8 mln ton z powierzchni 1,48 mln ha (100%), plon — 3,88 ton/ha;
🍃 groszek – 385,7 tys. ton z powierzchni 154,02 tys. ha (103%), plon – 2,5 tony/ha;
🌿 gryka — 27,7 tys. ton z powierzchni 19,8 tys. ha (14%), plon — 1,4 tony/ha;
🌿 proso — 34,1 tys. ton z powierzchni 16,7 tys. ha (20%), plon — 2,04 ton/ha.
✅Na dzień bilansowy liderami plonów zbóż są:
• Chmielnicki — 6,45 t/ha;
• Winnica — 5,77 t/ha;
• Czerkasy — 5,63 t/ha;
• Obwód tarnopolski — 5,48 t/ha;
• Obwód Połtawski — 5,4 t/ha.
• Pod koniec sierpnia na Ukrainie rozpoczęły się zbiory soi i buraków cukrowych.
✅W szczególności z obszaru 11,2 tys. ha wymłócono 30,6 tys. ton soi (0,6% w stosunku do prognozy). Plon na koniec sezonu wynosi 2,73 t/ha. Rozpoczęli zbiórkę rolnicy z obwodu kijowskiego, odeskiego i połtawskiego.
W rejonie Winnicy zaczęto kopać buraki cukrowe. Z powierzchni 1,1 tys. hektarów zebrano 51,2 tys. ton korzeni. Nawiasem mówiąc, na Ukrainie rozpoczął się już nowy sezon przetwórstwa buraków cukrowych.
✅ Z powierzchni 25,6 tys. ha wymłócono 49,4 tys. ton słonecznika z plonem 1,93 ton/ha.
✅Na dzień sprawozdawczy zbiór rzepaku ozimego trwa. Wymłócono 1,39 mln ha (98% prognozy), wymłócono 3,99 mln ton nasion, uzyskując plon 2,87 t/ha.
✅Według prognoz analityków produkcja rzepaku na Ukrainie może osiągnąć nowe historyczne maksimum, wynoszące 4,2 mln ton (+5% w stosunku do poprzedniego szacunku; +17% do 2022 roku).