Szczęśliwego Dnia Ukraińskiego Pisma i Języka

Szczęśliwego Dnia Ukraińskiego Pisma i Języka

🔵Dzięki językowi i myśleniu społeczeństwo jest w stanie zmieniać otaczający go świat. Nie bez powodu język ukraiński nazywany jest słowikiem, ponieważ jest bogaty w epitety, a jego brzmienie jest niesamowite. Niewątpliwie język dla ludu jest jego skarbnicą, żywą skrytką ludzkiego ducha. Język ojczysty stanowi niewidzialne połączenie pomiędzy wszystkimi pokoleniami przeszłości i przyszłości. Nawet gdy próbowano wyprzeć język ukraiński, ludzie zawsze zachowywali i bronili prawa do posługiwania się swoim językiem. Ukraińscy poeci, artyści, politycy zawsze starali się zachować i popularyzować swój język ojczysty.
🟡Z roku na rok nasz język gromadzi coraz więcej prawdziwych zwolenników. Od 1997 roku na Ukrainie obchodzony jest corocznie Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego.

Ciekawostki na temat słowika 👇
🔵 Język ukraiński jest oficjalnie uznawany za jeden z najpiękniejszych: zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem melodyjności (po włoskim) i trzecie pod względem piękna słownictwa (po francuskim i perskim).
🟡 Język ukraiński liczy około 256 000 słów, jednak szybko się rozwija, więc w rzeczywistości liczba ta jest teraz większa.
🔵 Najczęściej używaną literą w języku ukraińskim jest litera „p”, od niej rozpoczyna się najwięcej słów, najrzadziej używana jest litera „f”.
🟡 Język ukraiński jest najbogatszy w zdrobnienia, ma je na przykład nawet słowo „wrogowie” – „wróżki”.
🔵 Najdłuższe słowo w języku ukraińskim składa się z 30 liter! Spróbuj powiedzieć: „dichlorodifenylotrichlorometylometan” (jest to środek chemiczny do zwalczania szkodników).
🟡 „Testament” T. G. Szewczenki jest rekordzistą wśród dzieł przetłumaczonych, został przetłumaczony na 147 języków.
🔵 Język ukraiński jest jednym z trzydziestu najpowszechniejszych języków na świecie, liczba osób mówiących po ukraińsku wynosi około 45 milionów.