Susza dostosowuje płodozmian: areał grochu znacznie wzrósł w regionie Odessy

Susza dostosowuje płodozmian: areał grochu znacznie wzrósł w regionie Odessy

Z powodu suszy na południu regionu Odessy rolnicy zmniejszyli powierzchnię upraw słonecznika. Zamiast tego zasiali więcej grochu.

Poinformowała o tym Ałła Stojanowa, deputowana Rady Obwodowej Odessy i przewodnicząca grupy parlamentarnej Agrarians Obwodu Odeskiego, donosi Kurkul.com.

Po raz pierwszy w regionie zasiano 68 tysięcy hektarów grochu ozimego, a planuje się zasiać około 40 tysięcy hektarów grochu jarego.

Ogólnie rzecz biorąc, w 2024 r. region planuje zwiększyć powierzchnię zasiewów zbóż, roślin przemysłowych, warzyw, melonów i roślin pastewnych. Uprawy wczesnowiosenne, takie jak jęczmień, groch, pszenica i owies, zajmą 91,5 tys. hektarów.

Region planuje zasiać zboża późne: 150 tys. ha kukurydzy, 8 tys. ha prosa, 8 tys. ha roślin strączkowych (ciecierzycy i soczewicy), 5 tys. ha sorgo i 2,5 tys. ha ryżu. Wśród upraw przemysłowych największy areał to 420 tys. ha słonecznika, 25 tys. ha lnu oleistego i 6,5 tys. ha soi.