DEFICYT WILGOCI MA OBECNIE NEGATYWNY WPŁYW NA PRZYSZŁE ZBIORY PSZENICY OZIMEJ

DEFICYT WILGOCI MA OBECNIE NEGATYWNY WPŁYW NA PRZYSZŁE ZBIORY PSZENICY OZIMEJ

Brak opadów przez długi czas prowadzi do niedoboru produktywnych rezerw wilgoci w glebie, zwłaszcza w górnych i ornych warstwach, co ma decydujący wpływ na przyszłe zbiory pszenicy ozimej.
Sucha i gorąca pogoda, brak wilgoci w glebie w fazie kłoszenia pszenicy ozimej zakłóca tworzenie się organów generatywnych, a kłos tworzy większą liczbę słabo rozwiniętych i sterylnych kwiatów.
Stwierdzono to w notatce analitycznej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych w odniesieniu do naukowców z Instytutu Rolnictwa Regionu Karpackiego Narodowej Akademii Nauk Rolniczych.

Druga dekada maja była jedną z najbardziej suchych od 30 lat.