SEZON SIEWÓW 2024 NA UKRAINIE DOBIEGŁ KOŃCA

SEZON SIEWÓW 2024 NA UKRAINIE DOBIEGŁ KOŃCA

Wraz z rozpoczęciem żniw na Ukrainie, rolnicy zakończyli wiosenny sezon zasiewów w 2024 roku.

Na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę zasiano 7,2 mln hektarów roślin oleistych i prawie 5,6 mln hektarów zbóż i roślin strączkowych.

Rolnicy zasiali ponad 99% prognozowanych obszarów zbóż jarych i roślin strączkowych:

kukurydza – 3 928 tys. ha (100,4% prognozowanego areału)
jęczmień – 783 tys. ha (95,7%)
pszenica – 252,7 tys. ha (102,6%);
owies – 163,7 tys. ha (100,7%);
groch – 162,5 tys. ha (101,6%);
gryka – 100,8 tys. ha (80,7%);
proso – 69,7 tys. ha (81,8%).

Spośród roślin oleistych firma zasiała słonecznik na 5 189,8 tys. ha (98%) i soję na 2 032,3 tys. ha (102%).

Buraki cukrowe zostały zasiane na powierzchni 250,1 tys. hektarów (97%).