SZCZĘŚLIWEGO DNIA KONSTYTUCJI UKRAINY!

SZCZĘŚLIWEGO DNIA KONSTYTUCJI UKRAINY!

Gratulacje z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy!
Konstytucja weszła do życia publicznego jako główny strażnik państwowości i demokracji, gwarant powszechnie uznanych praw i wolności.
Niech wolności i prawa przyznane przez Konstytucję Ukrainy przyczyniają się do procesów budowania państwa, w których każdy z nas uczestniczy, i dają nam inspirację i twórcze osiągnięcia w odrodzeniu i rozwoju niepodległej Ukrainy.
Życzę spokojnego nieba, dobrego zdrowia, niezłomnego ducha i wiary w godną przyszłość!