7 REGIONÓW ROZPOCZĘŁO ZBIORY RZEPAKU NA UKRAINIE

7 REGIONÓW ROZPOCZĘŁO ZBIORY RZEPAKU NA UKRAINIE

Szesnaście regionów zbiera już wczesne zboża.
Siedem regionów rozpoczęło zbiory rzepaku. Został on wymłócony na 31,7 tys. hektarów, a zebrano 63,6 tys. ton. Zostało to zgłoszone przez Ministerstwo Polityki Rolnej.
Łącznie wymłócono 209,8 tys. ha zbóż i roślin strączkowych oraz zebrano 721,4 tys. ton nowych upraw.
W szczególności:
Pszenica – wymłócono 36,2 tys. hektarów, zebrano 112,8 tys. ton z plonem 31,2 c/ha;
Jęczmień – wymłócono 145,8 tys. hektarów, zebrano 545,7 tys. ton przy plonie 37,4 c/ha;
Groch – zebrano 25,9 tys. hektarów, 56,3 tys. ton przy plonie 21,7 c/ha.