Inwestują w modernizację

Inwestują w modernizację

Sp. z o. o. „Agrotechnika” zakupiła sprzęt do rozbudowy oleju do warsztatu. Pół miliona inwestycje w modernizację produkcji przyczynią się do poprawy jakości oleju rzepakowego, zmniejszając 6 razy zawartość fosforu w gotowych produktów (do 30 ppm.).
Konieczność inwestycji w produkcję podyktowana europejskimi rynkowych wymagań, powiedział przewodniczący rady nadzorczej АPG „Pan Кurchakк” Siergiej Gorlach. Według jego słów, oleju kierunek Sp. z o. o. „Agrotechnika” – zorientowanych na eksport, a zagraniczni klienci, którzy wytwarzają z wołynia oleju biodiesel, starannie zbierane surowce. Przecież od zawartości fosforu w olej rzepakowy bezpośrednio zależy od jakości paliwa i jego bezpieczeństwo dla silników. Dlatego po doczyszczania dostawy eksportowe wzrosną, i do tego cena takiego oleju, odpowiednio, będzie drożej.

W ubiegłym roku głównymi odbiorcami były Polska, Litwa i Austria. Kosztem popytu produkcji oleju hale Sp. z o. o. „Agrotechnika”, że w Turiyce, zwiększono w porównaniu z 2013 rokiem o 45,8%. Istnieje potencjał wzrostu na 2015 – planowany zakres przetwarzania prawie 27 tysięcy ton rzepaku. To nie tylko własne, ale i nabyte surowce, bo firma ma potężne magazyny do przechowywania w dużych ilościach, a zatem może zminimalizować ryzyko poprzez sezonowe wahania cen. Pozwala to wołyńskim агропереробним przedsiębiorstwom śmiało konkurować z firmami-gigantami oleju przemysłu i zajmują dziesiątą część łącznego ukraińskiego rynku. Jeszcze w zeszłym roku pod względem produkcji i eksportu produktów przetwórstwa rzepaku „Agrotechnika” znalazła się w TOP 10. Aby utrzymać pozycję lidera i zwiększyć konkurencyjność produktów gotowych już do końca miesiąca planuje zamontować nowoczesny sprzęt do oczyszczania oleju rzepakowego.