Na Wołyniu nadal działa perspektywiczny program dla producentów rolnych

Na Wołyniu nadal działa perspektywiczny program dla producentów rolnych

Dziś nawet odnoszący sukcesy producenci rolni mają problem ze znalezieniem finansowania na ich rozwój. Ale rolnicy mogą uzyskać potrzebne pieniądze bez kontaktu z bankiem. W końcu firma „Agrotechnika”, która jest częścią grupy rolno-przemysłowej „Pan Kurchak”, nadal finansuje rolników. Jest to zgodne z programem perspektywicznym zakupu zbóż i nasion oleistych na żniwa w 2021 roku. Taki program został uruchomiony w 2016 roku.

W ten sposób producent rolny zgadza się na zakup przyszłych zbiorów i otrzymuje z góry pewną część wartości zakontraktowanego ziarna.

Dla ukraińskich rolników problem ze znalezieniem pieniędzy na prace polowe jest zawsze aktualny: środki własne nie wystarczają na zasianie nowej uprawy, a pożyczone kredyty bankowe nie zawsze pokrywają całe zapotrzebowanie na pieniądze.

Aby wesprzeć rolników, firma odeszła od praktyki ustalania ceny i będzie kupować towary po cenach rynkowych w momencie dostawy. Łączna kwota wsparcia finansowego w ramach Programu Forward wyniesie około 100 mln hrywien.

Co więcej, im korzystniejsze są warunki zakupu ziarna dla rolników, tym mniej mają powodu, by sprzedawać swoje plony na „rynku cieni”. Mechanizm ten jest korzystny zarówno dla rolników, jak i kupujących produkty rolne.