Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego!

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego!

W dniu 10 listopada na całym świecie obchodzone jest święto zawodowe księgowych – Międzynarodowy Dzień Księgowych.

Międzynarodowy Dzień Księgowych, czyli International Accounting Day, został wprowadzony w 1972 roku pod nazwą Accounting Career Day. W 1976 roku nazwa ta została zastąpiona współczesną.

Data obchodów została wybrana, ponieważ właśnie 10 listopada 1494 r. wenecki matematyk Luca Pacioli opublikował Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Wszystko o arytmetyce, geometrii i proporcji). Zawierał on również szczegółowy opis porządków księgowych, systemu dziennych obciążeń i uznań, księgowania aktywów, pasywów, kapitału itd. Dzięki tej książce Luca Pacioli został nazwany „ojcem rachunkowości”.

Pomimo faktu, że na Ukrainie jest zwyczaj obchodzenia Dnia Księgowego latem, nie jest to pretekst, aby zostawić dzisiejszych księgowych bez gratulacji.

Gratulujemy wszystkim księgowym z okazji ich święta zawodowego, życzymy sukcesów w pracy, skoordynowanej i przyjaznej pracy w zespole, nowych osiągnięć, pomyślnej realizacji planów w życiu, harmonii ducha i zdrowia.