Zapoznajmy się.

Zapoznajmy się.

Przyjaciele, poznajmy się – to jest Stepan Wasiliewicz Sztul, zastępca dyrektora produkcji.

Swoją karierę w Agrotechnice rozpoczął w czerwcu 2002 roku, czyli w momencie uruchomienia młyna paszowego w Lokachi, a w szeregach firmy pracuje już ponad 19 lat.

Jego pracowitość i umiejętności spełniły swoje zadanie, ponieważ przeszedł drogę od operatora młyna paszowego do zastępcy dyrektora ds. produkcji.

Wszyscy pracownicy, bez wyjątku, którzy są pod kierownictwem Stepana Wasiliewicza, szanują go jako lidera, zadowoleni z jego jasnych celów, podziału obowiązków i ogólnie stosunku do podwładnych.

Dzięki swojemu poświęceniu Stepan Wasiljewicz jest przykładem dla swoich kolegów, a także człowiekiem, dla którego nic nie jest nieważne.

Jesteśmy pewni, że kierowana przez Pana produkcja będzie w przyszłości nadal podążać wyraźnym kursem w kierunku rozwoju jakości.