Ukraina w pierwszej piątce eksporterów produktów ekologicznych do UE!

Ukraina w pierwszej piątce eksporterów produktów ekologicznych do UE!

W ostatnich latach Ukraina pewnie weszła do TOP-5 największych dostawców produktów ekologicznych do UE. Taras Wysocki, pierwszy wiceminister ds. polityki rolnej i żywności Ukrainy, powiedział to podczas swojego wystąpienia na międzynarodowej imprezie B2B Online Organic Export Days, podała służba prasowa ministerstwa 22 listopada.

W szczególności, według urzędnika, w 2021 r. Ukraina zajęła 5 miejsce na świecie na 126 krajów pod względem wielkości importu produktów ekologicznych do UE z udziałem 6,6% całkowitego wolumenu.

Według danych monitoringowych przeprowadzonych w 2021 r. łączna powierzchnia gruntów rolnych o statusie ekologicznym wyniosła 370 tys. ha. W ostatnich latach Ukraina pewnie weszła do TOP 5 największych dostawców produktów ekologicznych do UE.

Według Szwajcarskiego Instytutu Badań Rolnictwa Ekologicznego (FiBL), w 2020 roku Ukraina zajęła 21. miejsce na świecie i 13. w Europie pod względem powierzchni upraw ekologicznych.
Również I Wiceminister podkreślił, że produkcja produktów ekologicznych na Ukrainie odbywa się głównie zgodnie z prawodawstwem UE i USA. Ponad 20 zagranicznych jednostek certyfikujących certyfikuje taką produkcję.

Ponadto poinformował, że ministerstwo pracuje obecnie nad finalizacją ram prawnych kontroli w zakresie produkcji ekologicznej, obrotu i znakowania produktów ekologicznych.