CZYM RÓŻNIĄ SIĘ UPRAWY PSZENICY OZIMNEJ OD JARNYCH?

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ UPRAWY PSZENICY OZIMNEJ OD JARNYCH?

Najstarszą i najpowszechniejszą uprawą rolniczą na naszej planecie jest pszenica 🌾. Mąkę wykorzystuje się do wypieku chleba, produkcji makaronów, wyrobów alkoholowych i cukierniczych oraz jako paszę dla zwierząt.
Pszenica 🌾 ma wszystkie rodzaje odmian i ma tysiące odmian. W zależności od okresu wegetacji występują 2 główne rodzaje roślin: pszenica ozima i jara.
Jaka jest różnica 👇
✅ Warunki wegetacji roślin. Zimą jest dłuższy i trwa średnio 280 dni, niż wiosną – 100 dni.
✅ Termin siewu środków. Pierwszy rodzaj wysiewa się od końca lata do końca jesieni, drugi – od połowy do końca wiosny, w zależności od strefy klimatycznej.
✅ Wymagania glebowe. Odmiany zimowe są bardziej wymagające dla gleby, gorzej znoszą suszę. Jednocześnie nie są tak wrażliwe na nadmiar wilgoci jak yari. Rośliny ozime uprawiane są na glebach zasobnych w fosfor, potas i azot.
✅ Wpływ czynników atmosferycznych. Jasne odmiany są bardziej wrażliwe na zmiany pogody i temperatury. Przy silnym spadku mogą zamarznąć. Odmiany zimowe pod śniegiem wytrzymują mróz do -25 stopni, bez pokrywy śnieżnej – do -17.
✅ Cel. Odmiany ozime nie mają najlepszych właściwości wypiekowych, z takiej pszenicy powstaje mąka uniwersalna, a odmiany twarde są przetwarzane. Z pszenicy jarej najczęściej robi się kasze i makarony. Takie odmiany mają doskonałe właściwości wypiekowe, dają porowate i smaczne pieczywo.
✅ Produktywność. Uprawy ozime dają większe plony niż uprawy jare. Wskaźniki różnią się w zależności od technologii uprawy i pogody, średnio wynosi około 3-6 ton na hektar. Na niektórych polach plony sięgają 7 t/ha. Jest to główna zaleta uprawy zimowej.
Siew pszenicy jarej na Wołyniu jest na końcowym etapie, 97% zamierzonych siewu zostało obsianych👍.