Delegacja niemiecka: Turijska wytwórnia mieszanek paszowych – ma charakter europejski

Delegacja niemiecka: Turijska wytwórnia mieszanek paszowych – ma charakter europejski

Przedstawiciele niemieckiej delegacji grupy konwojowej «WaldekFrankenberg», którzy przebywali na Wołyniu od 10-go do 15-go maja w tym roku i współpracują z partnerami ukraińskimi – Wołyńskim Funduszem Dobroczynnym Serhija Martyniaka «Europejski Wektor», zwiedzili Turijską wytwórnię mieszanek paszowych Sp. z o.o. „Agrotechnika” APG „Pan Kurczak”.

Podczas wizyty kierownik delegacji Wilfrid Fogel był przyjemnie zdziwionyф poziomem wytwórni, która, według jego słów, ma charakter europejski. «Nieraz widziałem podobne wytwórnie na terytorium Niemiec i mogę powiedzieć, że wasza wytwórnia w niczym nie ustępuje», – zaakcentował gość.

W ciągu ostatnich czterech lat w maju niemieccy dobroczyńcy przyjeżdżają na Ukrainę, żeby osobiście przekonać się w potrzebie ładunków humanitarnych, którzy aktywnie zwiedzają wołyńskie zakłady oświatowe i medyczne.

W tym roku delegacja z 11 osób na czele z Wilfridem Figelem zwiedziła rejonowy szpital turijski i rożyszczeński, gdzie zapoznała się z pracą oddziałów, w których przeprowadzono prace remontowe i częściowo nabyto meble ze środków funduszu dobroczynnego Serhija Martyniaka «Europejski Wektor».

W rejonie horochowskim dobroczyńcy mieli możliwość zwiedzić cerkiew Petropawłowską we wsi Hałyczany, którą po pożarze odbudował deputat narodowy Serhij Martyniak. W wiejskiej szkole wsi Brany niemieckich gości radośnie spotykali uczniowie i nauczyciele, dziękowali za wygodne meble szkolne, przygotowali program świąteczny z piosenkami i tańcami.

Poza tym dyrektor grupy konwojowej «WaldekFrankenberg» Wilfrid Fogel, kierownik Wołyńskiego Obwodowego Funduszu Dobroczynnego «Europejski Wektor» Hałyna Wedrycz i pomocnik deputata narodowego Serhija Martyniaka Ołeksandr Pyza dali końcową konferencję prasową dla dziennikarzy stolicy obwodu.

Według słów Hałyny Wedrycz, niemieccy dobroczyńcy są zadowoleni ze współpracy systemowej i owocnej na Wołyniu, więc można spodziewać się dalszej wspólnej pracy dobroczynnej dotyczącą polepszenia warunków w zakładach oświatowych i medycznych obwodu.