Projekt «AgroEkspedycja. Elewatory 2014» był na elewatorze APG «Pan Kurczak»

Projekt «AgroEkspedycja. Elewatory 2014» był na elewatorze APG «Pan Kurczak»

Projekt «AgroEkspedycja. Elewatory 2014» od ELEVATORIST.com przewiduje podróży do elewatorów, znajomość nowych obiektów, które aktywnie wprowadzają się do eksploatacji oraz obcowanie z guru branży elewatorowej. Podróż na nowoczesny spichrz spółki «Pan Kurczak» we wsi Czarukiw autorzy projektu nazwali «Malutką śrubka w dużym mechanizmie».

Prawie wszystkie urządzenie elewatorów w zespole kupowali u tureckiej firmy Mysilo. Kierownik elewatora «Neswicz» Wołodymyr Makater mówi, że urządzenie mu się podoba. Tylko jeden niuans zmusił go denerwować się – to jakość prac montażowych.

Wydajność urządzenia transportowego tego elewatora 150 t/god. Elewatory rodzaju silos posiadają zdolności do jednoczesnego przechowywania 25 tys. t.

Ładowanie na transport kolejowy odbywa się jednocześnie na dwa wagony. Wyładowanie na transport samochodowy – 35 t za 20 minut.

Na tym elewatorze pracują dwie polskie suszarki ziarna na słomie.

«Policzyliśmy, że wykorzystanie słomy jest trzykrotnie tańsze, niż wykorzystanie gazu. Na tych suszarkach ziarna suszyliśmy rzepak, pszenicę і kukurydzę», – mówi kierownik elewatora.

Efektywnością pracy suszarki ziarna na alternatywnym paliwie od razu zainteresował się przedstawiciel spółki TORNUM Witalij Ficyk. Odpowiadając na jego zapytania o  zużyciu paliwa, Wołodymyr Makater opowiedział, że na jedną tonę kukurydzy potrzebna jest prawie setka kilogramów słomy, rzepaku –  44 kg/t, pszenicy – 35 kg/t.

«W ciągu sezonu wykorzystujemy prawie 700 t słomy. Przy tym suszymy 5,4 tys. t kukurydzy, 3,4 tys. t rzepaku і 1,2 tys. t pszenicy», – podsumował specjalista.

Ale są także niewielkie minusy w pracy suszarki ziarna na słomie. Codziennie trzeba wstrzymywać pracę suszarki ziarna i czyścić, а to, według słów dyrektora elewatora, zajmuje prawie 4 godziny dziennie.

Jak opowiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki «Pan Kurczak» Serhij Horłacz, urodzajność w tym roku była dobra, dlatego elewator całkiem wypełniony.

«W następnym roku tutaj będziemy zwiększać zdolność do przechowywania do 52 tys. t», – podzielił się swoimi planami pan Serhij.

On podkreślił, że elewatory w ich spółce, w przeciwieństwie do innych, bardziej przewidziane są nie na «przeładunek», а na obsługę swoich przedsiębiorstw. Spółka zajmuje się więc hodowlą, ubojem і sprzedażą mięsa kurzego, dlatego w elewatorach przechowuje się ziarno, które zwykle wykorzystywane jest dla mieszanek pasowych na potrzeby własne.

«Elewatory w biznes modelu naszej grupy są pierwszym ogniwem, który zapewnia należyty poziom konkurencyjności na trudnym rynku produkcji mięsa drobiowego», – powiedział Serhij Horłacz.

Także on zauważył, że na dzień dzisiejszy oni mają możliwość brać kredyty na budownictwo nowych zakładów. W tym bardo pomaga bank «KrediAgrikol». Dzięki ich wsparciu istnieje możliwość zwiększyć zdolność do przechowywania i jednocześnie ubezpieczyć biznes od ryzyka, związanego z obcymi elewatorami.