Własne laboratorium „Agrotechnika” Sp. z oo – gwarancją jakości!

Własne laboratorium „Agrotechnika” Sp. z oo – gwarancją jakości!

Laboratorium działa na bazie młyna paszowego Turiy, młyna paszowego Lokachinsky oraz na bazie elewatorów wsi. Turijsk, m. Lokachi i sztuka. Nieśwież.

Dokładna kontrola prowadzona jest na wszystkich etapach produkcji od przyjęcia surowców wyhodowanych na własnych polach oraz surowców zakupionych od producentów rolnych po kontrolę jakości gotowej paszy przy wysyłce każdej partii.

✅ Badania prowadzone są przy pomocy nowoczesnych przyrządów pomiarowych , spełniających wymagania norm krajowych i międzynarodowych.
✅ Każda partia surowców białkowych i zbożowych jest testowana na obecność mitotoksyn za pomocą testu immunoenzymatycznego na automatycznym analizatorze amerykańskiego producenta ChemWell.
✅ Operacyjna kontrola wskaźników jakości wilgotności, białka, tłuszczu, błonnika w surowcach i gotowych paszach prowadzona jest na analizatorze podczerwieni serii SpectraStar XT Unity.

Dbamy o jakość naszych produktów, dlatego dysponując potężnym akredytowanym laboratorium wyposażonym w nowoczesny europejski sprzęt, kontrolujemy cały proces technologiczny od przyjęcia surowca do wydania gotowych wyrobów.