Zniesiono ograniczenia w eksporcie ukraińskiego drobiu

Zniesiono ograniczenia w eksporcie ukraińskiego drobiu

17 stycznia Unia Europejska całkowicie zniosła ograniczenia w imporcie produktów drobiowych z Ukrainy. Poinformowała o tym służba prasowa Państwowej Służby Żywnościowej i Konsumenckiej.

Należy zauważyć, że ograniczenia obowiązują od grudnia 2020 r. w związku z wykryciem przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy na Ukrainie. Ograniczenia dotyczyły obszarów kwarantanny, w których wykryto przypadki choroby, podczas gdy produkty z obszarów niezainfekowanych mogły być eksportowane do UE. Dzięki pracom prowadzonym w celu wyeliminowania ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy oraz podjęcia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby, ustanowione ograniczenia zostały w pełni zniesione.

Według szefa Państwowej Służby Żywnościowej i Konsumenckiej Vladislav Magaletska -„Produkty drobiowe stanowią znaczną część ukraińskich towarów eksportowanych do UE. Dlatego zniesienie restrykcji przez Unię Europejską jest bardzo ważne dla naszych eksporterów. Decyzja pozwala na wznowienie eksportu produktów drobiowych z całego kraju.”

Państwowa Służba ds. Żywności i Konsumentów zwróciła uwagę, że w ostatnich latach system kontroli państwa nad ptasią grypą na Ukrainie był wielokrotnie oceniany przez inspektorów właściwych organów krajów partnerskich handlowych, w tym UE, USA, Japonii, Kanady i Chin. Zgodnie z wynikami ewaluacji, wprowadzony na Ukrainie system państwowej kontroli nad ptasią grypą uznano za skuteczny.