Kraje G7 wspierają tworzenie nowych łańcuchów eksportu produktów rolnych dla Ukrainy

Kraje G7 wspierają tworzenie nowych łańcuchów eksportu produktów rolnych dla Ukrainy

W czasie wojny Ukraina była zmuszona szukać nowych sposobów eksportu, w szczególności przez granice zachodnie.
Poinformowała o tym służba prasowa Komitetu ds. Polityki Agrarnej i Rolnej Rady Najwyższej.
Szereg państw członkowskich UE odpowiedziało na potrzeby Ukrainy. Tym samym Polska przyspiesza procedury graniczne i transport ukraińskich produktów. Ukraina i Polska podpisały memorandum o utworzeniu wspólnej firmy logistycznej, której zadaniem jest radykalne zwiększenie wolumenu przewozów kolejowych ukraińskiego eksportu na rynki UE i światowe przez Europę. W ramach tworzenia nowej spółki kolej zostanie rozbudowana o towary, których nie można dostarczyć przez zablokowane przez Rosjan porty. Po wojnie Rosji z Ukrainą na pełną skalę, Polska stała się kluczowym centrum logistycznym pomocy dla Ukrainy. Szczególnie ścisła współpraca odbywa się na poziomie kolei obu krajów.
Kraje G7 w pełni popierają tworzenie nowych sieci handlowych na Ukrainie, a Austria niedawno zniosła ograniczenia dla ukraińskich przewoźników morskich.
Wszystkie kraje przygraniczne zareagowały na problem eksportu zboża z Ukrainy do krajów trzecich i albo znacznie uprościły procedury rejestracji frachtu, albo aktywnie nad tym pracują. W szczególności liberalne warunki dla przewoźników ukraińskich wprowadziły Rumunia, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, a także Włochy, Turcja, Bułgaria, Gruzja, Dania, Grecja i Austria.
Ponadto, według Ministerstwa Polityki Agrarnej, Łotwa pomoże Ukrainie w eksporcie zboża przez porty łotewskie.
Wielka Brytania zniosła wszystkie cła i ograniczenia na ukraiński eksport w ramach umowy o wolnym handlu, która miała obowiązywać dla Ukrainy od 2023 roku.