REGULARNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW-MENEDŻERÓW W „AGROTECHNIKA” Sp.

REGULARNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW-MENEDŻERÓW W „AGROTECHNIKA” Sp.

✅Kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji to jedno z priorytetowych zadań w kształceniu specjalistów zarządzania, które zostało określone i zrealizowane przez nauczycieli wydziału zarządzania i administracji wraz z naszymi interesariuszami-pracodawcami.

W dniu 3 maja 2023 odbyły się kolejne zaplanowane zajęcia w firmie Agrotechnika Sp. Interaktywny wykład na temat „Cechy pracy służby personalnej w nowoczesnych warunkach” z OC „Zarządzanie personelem” dla studentów II roku specjalności 073 Zarządzanie poprowadziła Svitlana Naichuk – zastępca szefa rady nadzorczej ds. zarządzanie personelem APG „Pan Kurchak”, Olena Fonotova – kierownik działu zarządzania personelem i automatyzacja procesów biznesowych, Oksana Teodorovych – zastępca kierownika Agrotechnika LLC.

✅Specjaliści firmy szczegółowo opowiedzieli o aktualnych i istotnych aspektach pracy z personelem, zapoznali kursantów z wewnętrznymi dokumentami normatywnymi, wyjaśnili jak funkcjonują określone w nich normy i zasady.

📌Uczniów najbardziej zainteresowały informacje o wymaganiach wobec pracowników i możliwościach ich rozwoju, jakie zapewnia Agrotechnika Sp. z oo, podejścia do selekcji kandydatów na wolne stanowiska.

✅Zdobyta wiedza jest ważna również dla nauczyciela, gdyż umożliwia uzupełnienie i pogłębienie treści tematów OK „Zarządzanie personelem” o nowoczesne techniki i narzędzia.

W przyszłości chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem!🤗