Za europejską jakość wołyńskich mieszanek paszowych odpowiadają zagraniczni specjaliści

Za europejską jakość wołyńskich mieszanek paszowych odpowiadają zagraniczni specjaliści

Jako główny technolog i jednocześnie kierownik produkcji mieszanek paszowych w Sp z o.o. «Agrotechnika», która wchodzi w skład Agro-Przemysłowej Grupy «Pan Kurczak», pracuje Polak. On posiada europejskie specjalistyczne wykształcenie i doświad w pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach profilowanych. Polskiego fachowcę, który orientuje się w standardach i technologiach europejskich, zarekomendowali partnerzy zagraniczni, opowiedział przewodniczący rady nadzorczej APG «Pan Kurczak» Serhij Horłacz. Według jego słów, obcokrajowiec już prawie 5 lat odpowiada za produkcję mieszanek paszowych europejskiej jakości, które są konkurencyjnymi na rynkach zagranicznych.

Obecnie przedsiębiorstwo szuka nowych specjalistów w wyższych szkołach profilowanych. W szczególności, prowadzą rozmowy z polskimi studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Proponują także zatrudnienie młodzieży ukraińskiej, która zdobywa wykształcenie wyższe za granicą.

Tymczasem pierwsze stanowisko w Sp. z o.o. «Agrotechnika» w zeszłym roku otrzymało 6 młodych specjalistów. Jeszcze 13 studentów krajowych wyższych szkół profilowanych zaliczeni są do rezerwy kadrowej przedsiębiorstwa. Oni wszyscy – potencjalni pracownicy і mogą zajmować wakaty. A w tym roku już 20 Wołynian wyznaczeni zostali na nowe stanowiska w Sp. z o.o. «Agrotechnika», zaznaczył Serhij Horłacz. On także zauważył, że to jest wynikiem zwiększenia wielkości produkcji wyrobów gotowych i rozszerzenia rynków zbytu.

Poza tym w przedsiębiorstwie dbają o jego dalszy rozwój, inwestując w potencjał kadrowy. W szczególności w tym roku trzykrotnie zwiększyli budżet na szkolenie zawodowe specjalistów. Pracodawcy więc będą finansować seminaria, treningi, szkolenia językowe, żeby ich fachowcy doskonalili się i wprowadzali europejskie praktyki w produkcji. Ponieważ od tego bezpośrednio zależy jakość і konkurencyjność wołyńskich wyrobów na rynkach zagranicznych.